Ptáte se: Chci založit sportovní klub ve formě spolku

Autor
/

Sdílejte

Chci založit neziskovou organizaci – spolek (sportovní klub), v budoucnu však uvažuji o spojení s jiným již existujícím spolkem formou pobočného spolku. Je toto spojení dvou existujících spolků možné?

Odpověď:

Dotazujete se, zda je možné již existující spolek nějakým právním jednáním učinit pobočným spolkem jiného existujícího (později založeného) spolku.

Domnívám se, že přeměna spolku na pobočný spolek jiného spolku není možná. Pobočné spolky jsou totiž právnické osoby odvozené od hlavního (mateřského) spolku. Taktéž se domnívám, že ani přeměna pobočného spolku na spolek (hlavní) není možná.

Pokud jde o případné spojení spolků, pak občanský zákoník zná fúzi existujících spolků, a to smlouvou o fúzi formou smlouvy o sloučení spolků nebo smlouvy o splynutí spolků, přičemž o návrhu smlouvy rozhodnou (schválí nebo odmítnou) členské schůze zúčastněných spolků. Při fúzi existujících spolků se musí určit, který spolek bude zanikající a který spolek bude nástupnický. Spojení spolků tak zřejmě není řešením pro Váš záměr.

(Hlavní) spolek a pobočný spolek představují formu organizační struktury. Pobočný spolek může být založen např. pro určitou oblast zájmů (např. pro konkrétní sport) nebo pro účely provozování činnosti či sdružování členů na určitém území (např. krajské pobočné spolky). Pobočný spolek může být založen stanovami spolku nebo stanovy spolku určí způsob založení pobočného spolku, přičemž ve stanovách se určí, v jakém rozsahu bude pobočný spolek způsobilý právně jednat. Pobočný spolek disponuje svým majetkem. Jmění (souhrn aktiv a pasiv) spolku a pobočného spolku jsou oddělená, tj. jmění pobočného spolku není jměním hlavního spolku a jmění hlavního spolku není jměním pobočného spolku.

Na závěr uvádím, že organizační struktura hlavního spolku a pobočného spolku (pobočných spolků) je dosti složitá. Záleží zejména na důvodech, proč chcete mít pobočný spolek ze stávajícího spolku, proč dnes existující spolek nemůže být ten hlavní, tedy ten, který založí pobočný spolek. Co má být účelem „spojení“ spolků, lze toto „spojení“ realizovat spoluprácí spolků?

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci založit NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}