Ptáte se: Daň z nabytí nemovité věci

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, chystám se nyní prodat svou chalupu ne venkově a slyšel jsem, že od roku 2014 se změnila koncepce placení daní při převodu nemovité věci. Rád bych se tedy zeptal, zda povinnost uhradit daň z nabytí nemovité věci mám já, anebo ji bude mít kupující, kterému budu chalupu prodávat? Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Od 1.1.2014 došlo v oblasti daňového práva ke koncepčním změnám, neboť vstoupilo v účinnost zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Toto zákonné opatření Senátu tak nahradilo předchozí zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl zrušen.

Jak lze vyvodit i ze změny názvu oproti původnímu názvu (tj. daň z nabytí nemovitých věcí x daň z převodu nemovitostí), původním záměrem bylo přenést povinnost platit tuto daň na nabyvatele vlastnického práva k nemovitosti. Nakonec nicméně bylo přijato řešení, které roli poplatníka ponechává v případě koupě a směny na straně převodce nemovitosti.

Na původní praxi se tedy nic nemění a poplatníkem daně je i nadále prodávající. Jistou změnu však nová koncepce přece jen přináší, neboť nově si smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat, že poplatníkem daně bude nabyvatel nemovitosti.

Nedohodnete-li se tedy s kupujícím Vaší chalupy jinak, budete povinen příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí odvést finančnímu úřadu Vy.

chci SMLOUVU

Autoři: Barbara Dufková, Martina Hejduková