Ptáte se: Mezitímní účetní závěrka při transformaci spolku na ústav

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den. Jsme spolek a chystáme změnu právní formy na ústav. Nyní domlouváme s účetní datum mezitímní závěrky. Předběžně je dohodnuto sestavení mezitímní závěrky z údajů ke dni 29. února 2016. Účetní je schopna nám dodat mezitímní závěrku ve lhůtě do 18. března 2016. Současně potřebujeme domluvit schůzku u notáře. Sestavuje se mezitímní závěrka z údajů k datu schůzky u notáře, kde dojde k rozhodnutí o změně právní formy spolku na ústav? Máme si domluvit schůzku u notáře na den před 18. březnem 2016 nebo na den po 18. březnu 2016?

Odpověď:

Při změně právní formy spolku na ústav budete mimo jiné sestavovat mezitímní účetní závěrku, neboť den, k němuž bude vyhotoveno rozhodnutí o změně právní formy, není rozvahovým dnem podle zákona o účetnictví (zpravidla 31. prosinec).

Domnívám se, že v době rozhodování o změně právní formy má být osobám rozhodujícím o změně k dispozici mezitímní účetní závěrka. Pokud bude mezitímní účetní závěrka sestavena z údajů ke dni 29. února 2016 a den rozhodnutí bude v březnu 2016, bude mezitímní závěrka sestavena v souladu s občanským zákoníkem, neboť bude sestavena z údajů, které předchází den rozhodnutí o méně než 3 měsíce.

Den schůzky u notáře bych Vám doporučila dohodnout na den, kdy již budete mít mezitímní účetní závěrku k dispozici.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

 

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}