Ptáte se: Musí společnost uvádět na reklamním roll-upu své identifikační údaje?

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, naše společnost (s.r.o.) se nyní bude prezentovat na jedné společenské akci, kde bychom také rádi měli u našeho stánku roll-up týkající se naší společnosti. Musí být na roll-upu identifikační údaje naší společnosti? Neradi bychom porušili nějaké předpisy. Předem Vám děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) stanoví, že každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách své jméno a sídlo. Totožná povinnost platí i v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (webové stránky). Vaše společnost, která je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku pak musí na obchodních listinách uvést také údaj o tomto zápisu včetně uvedené oddílu a vložky, a dále včetně identifikujícího údaje (IČO).

Shora uvedená povinnost však platí pouze pro obchodní listiny, kterými lze rozumět zejména objednávky, obchodní dopisy, faktury, případně smlouvy apod. Roll-up dle našeho názoru není obchodní listinou a tedy není nutné splnit shora uvedené povinnosti vztahující se k obchodním listinám.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

Autor: Martina Činková