Ptáte se: Může ústav generovat zisk?

Autor
/

Sdílejte

Může ústav generovat zisk, který celý vloží na svoji činnost, nebo musí být vždy na konci účetního období vyrovnaný, tj. na nule. Již jsem tuto věc konzultovala na několika místech, ale bohužel bez jasného závěru. Mohu vás požádat, zda byste mi pomohli tuto otázku objasnit.

Odpověď:

Domníváme se, že Váš dotaz směřuje na snížení základu daně až o 30 % u veřejně prospěšných poplatníků dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Veřejně prospěšný poplatník (§ 17a ZDP – poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním – zvláštní režim zdaňování veřejně prospěšných poplatníků spočívá ve zdaňování pouze některých příjmů) může základ daně snížený o položky odčitatelné od základu daně dále snížit až o 30 %, maximálně o 1 mil. Kč, pokud použije prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to v zákonem stanovené lhůtě – což je v případě ústavu v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. Při porušení této podmínky musí veřejně prospěšný poplatník následně tyto prostředky zdanit dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP, a to ve zdaňovacím období ve kterém k porušení podmínky došlo).

chci založit NEZ

chci RADU

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}