Ptáte se: Neziskovky a soudní poplatky ve věcech veřejného rejstříku

Autor
/

Sdílejte

 

 

Soudní poplatky ve věcech veřejných rejstříků od ledna 2014

Kdo se po 1. lednu 2014 rozhodl realizovat založení neziskové organizace nebo změny podléhající zápisu do veřejného rejstříku v existující neziskové organizaci, setkal se s nemilou skutečností v podobě soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. První zápis nadace, nadačního fondu a ústavu je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 6.000 Kč a první zápis spolku je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 1.000 Kč. Změna (nebo doplnění) zápisu nadace, nadačního fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti je zpoplatněna soudním poplatkem ve výši 2.000 Kč a změna (nebo doplnění) zápisu spolku je zpoplatněna soudním poplatkem ve výši 1.000 Kč (uvedený soudní poplatek se platí za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu).

Tento stav je vyvolán nepřijetím zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Zákon o soudních poplatcích totiž předpokládá osvobození právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti od poplatků ve věcech veřejného rejstříku. Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl Senátem zamítnut v září 2013 a dodnes chybí.

Pro některé nově zakládané i existující neziskové organizace může jít o citelný zásah do rozpočtu, neboť založení právnické osoby či provedení změn u existující neziskové organizace (mimo jiné i změn souvisejících s novým občanským zákoníkem) vyžaduje další náklady, jako např. náklady za notářský zápis, je-li pro právní jednání vyžadována forma veřejné listiny, případně služby advokáta či služby jiného poradce, ohlášení živnosti, výpis z katastru nemovitostí, ověřování podpisů, atd.

chci RADU

Osvobození od soudních poplatků ve věcech veřejných rejstříků se očekává

Poslanecká sněmovna vyslovila v září 2014 souhlas s návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné osvobozuje spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti od soudních poplatků ve věcech veřejného rejstříku. Návrh zákona je nyní ve fázi, kdy jej Poslanecká sněmovna postoupila Senátu. Projednání návrhu zákona v Senátu je očekáváno ještě v říjnu 2014. V případě úspěšného dokončení legislativního procesu se neziskové organizace brzy dočkají osvobození od soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že se do budoucna předpokládá osvobození od soudních poplatků pouze pro neziskové organizace se statutem veřejné prospěšnosti, navrhovaná zákonná úprava bude mít omezenou platnost pouze na 18 měsíců. 

chci založit NEZ

Aktualizace ze dne 11. listopadu 2014:

Senát projednal návrh zákona na své schůzi konané dne 23. října 2014 a vrátil jej Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, mimo jiné s pozměňovacím návrhem vypustit omezenou platnost navrhované zákonné úpravy.

 Autor: Martina Činková, Andrea Langmajerová

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}