Ptáte se: Notářský zápis při založení ústavu

Autor
/

Sdílejte

Přemýšlíme o tom, že bychom s manželkou založili ústav, který by se zabýval podporou umění a kultury v našem regionu. Když jsme si zjišťovali postup pro založení, narazili jsme na rozdílné informace o tom, zda je k založení potřeba notářský zápis nebo ne. Proto bych se rád zeptal, zda je notářský zápis pro založení ústavu skutečně potřeba. Vyhotovení notářského zápisu stojí poměrně dost peněz, a neradi bychom ho tedy chystali zbytečně.

Odpověď:

Na to, zda je k založení ústavu nutné vyhotovit notářský zápis, existují rozdílné názory. V ustanoveních občanského zákoníku týkajících se ústavů není nikde přímo stanovena povinnost, aby zakládací listina byla vyhotovena formou notářského zápisu. Na konci úpravy ústavů je však stanoveno, že na právní poměry ústavu se použijí obdobně ustanovení o nadaci (§ 418). U nadace je pak přímo stanoveno, že nadační listina vyžaduje formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Záleží tedy na tom, jak budou soudy tato ustanovení vykládat. Z dosavadní praxe zatím vyplývá, že soudy ve většině případů trvají na tom, aby zakládací listina měla formu notářského zápisu, avšak my osobně se domníváme, že tento výklad je minimálně sporný, neboť jde o závažnou náležitost, která by měla být jasně stanovena přímo v úpravě ústavů. Důležitý je však právě názor soudů.

Doporučuji Vám si z důvodu jistoty zavolat na konkrétní soud, který bude o Vaší věci rozhodovat, a zeptat se přímo tam.

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková, Lucie Radová

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}