Ptáte se: Odpovědnost členů správní rady ústavu

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den. Chystáme změnu právní formy spolku na ústav. Oslovila jsem potenciální členy budoucí správní rady ústavu. Zajímají se o to, jaká vyplývá zodpovědnost z této funkce? Mohla bych Vás poprosit o stručnou odpověď či je to definováno v zákoníku?

Odpověď:

Odpovědnost členů volených orgánů ústavu je stejná jako odpovědnost členů volených orgánů spolku. Občanský zákoník stanoví, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu (v ústavu např. ředitel, správní rada nebo revizor), zavazuje se, že bude funkci člena voleného orgánu vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Na člena voleného orgánu jsou kladeny požadavky, aby upřednostnil zájmy ústavu nad zájmy vlastními, aby se svědomitě a odpovědně staral o svěřený majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní (či dokonce ještě lépe), aby jednal v zájmu ústavu, atd. Člen voleného orgánu by měl být schopen odůvodnit, proč konkrétní rozhodnutí učinil. Kdo není této péče řádného hospodáře schopen a zjistí to při přijetí funkce nebo při výkonu funkce, měl by z toho pro sebe vyvodit důsledky, např. odstoupit z funkce bez zbytečného odkladu.

Člen správní rady ústavu (nebo jiného voleného orgánu ústavu) odpovídá za škodu, kterou ústavu způsobí porušením povinnosti při výkonu funkce a bude povinen škodu ústavu nahradit. Pokud by ústav způsobenou škodu po škůdci (členu voleného orgánu) nevymáhal, mohlo by to být považováno za porušení povinnosti (zpravidla statutárního orgánu) jednat s péčí řádného hospodáře.

Pokud člen voleného orgánu při výkonu své funkce nemá potřebné odborné znalosti v některé oblasti, lze doporučit, aby se obrátil na odborníka, např. advokáta, daňového poradce, atd., lépe tak prokáže, že s péčí řádného hospodáře jednal. Na odborníka se může obrátit ústav, např. na podnět člena voleného orgánu. Členům správní rady ústavu lze doporučit nepodceňovat zápisy ze zasedání správní rady, mohou být důležitým dokumentem, který prokáže, že s péčí řádného hospodáře jednali, navíc zde může být zaznamenán odlišný názor některého člena správní rady.

Občanský zákoník dále upravuje rovněž zákonné ručení členů volených orgánů právnické osoby. Pokud člen voleného orgánu právnické osoby způsobil právnické osobě porušením povinnosti při výkonu funkce škodu a tuto škodu nenahradil, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}