Ptáte se: Písemná forma smlouvy

Autor
/

Sdílejte

Je pravda, že od 1. ledna 2014 nebudeme muset v mnoha případech dodržet písemnou formu smluv? Není to riskantní a nebezpečné? U kterých smluv, kde je dnes písemná forma povinná, už povinná nebude?

.

Odpověď

Po 1. lednu 2014 bude možné činit následující právní jednání ústně, emailem bez elektronického podpisu, po telefonu, ačkoliv dnes je u všech níže vyjmenovaných právních jednání zákonem vyžadována písemná forma:

 1. zástavní smlouva (§ 1314, viz odst. 1) za předpokladu, že je movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala (porovnejte požadavek v § 1328, viz odst. 1 a § 1329, viz odst. 1)
 2. ujednání o tom, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud (§ 1749, viz odst. 1)
 3. smlouva o smlouvě budoucí (§ 1785)
 4. postoupení pohledávky (§ 1879)
 5. převzetí dluhu (§ 1888)
 6. přistoupení k dluhu (§ 1892)
 7. postoupení smlouvy (§ 1895)
 8. prominutí dluhu (§ 1995)
 9. zajišťovací převod práva (§ 2040)
 10. smluvní pokuta (§ 2048)
 11. koupě závodu (§ 2175)
 12. nájem prostoru nebo místnosti za účelem provozování podnikatelské činnosti (§ 2302), pozn.: písemná forma je vyžadována pro převod nájmu          (§ 2307)
 13. pacht (§ 2332), pozn.: na rozdíl od nájmu zakládá pachtýři právo věc nejen užívat, ale též požívat, zemědělský pacht a pacht závodu (vychází ze současné právní úpravy nájmu podniku) NEVYŽADUJE písemnou formu,
 14. účet (§ 2662)
 15. akreditiv (§ 2686), pozn.: písemná forma pro potvrzení oprávněnému (§ 2683, viz odst. 1)
 16. tichá společnost (§ 2747)

 

Smluvní desatero

Možnost právně jednat bez požadavku písemné formy Vám může v některých jednodušších případech život ulehčit, ale také Vám může život zkomplikovat. Takže riskantní to být může. My rozhodně doporučujeme maximální opatrnost.

DESATERO DOPORUČENÍ

 1. Písemná forma smlouvy je žádoucí.
 2. Písemná forma smlouvy slouží jako důkazní prostředek.
 3. Písemná forma smlouvy Vás chrání před ukvapeným jednáním.
 4. Připravuje návrh smlouvy druhá smluvní strana? Nerozumíte předloženému návrhu smlouvy? NEPODEPISUJTE hned a požádejte druhou smluvní stranu o poskytnutí návrhu smlouvy za účelem konzultace s odborníkem.
 5. PODEPISUJTE jen to, čemu rozumíte.
 6. Pečlivě čtěte smlouvy před tím, než připojíte svůj podpis, a to i v případě, že Vám byl návrh smlouvy předem poskytnut. To samé platí pro všechny podepisované listiny.
 7. Pečlivě zkontrolujte, zda Vám byl k podpisu předložen správný text. Kontrolujte zejména KDO, S KÝM, CO a ZA JAKÝCH PODMÍNEK.
 8. Chystáte se uzavřít smlouvu písemnou formou? Sjednejte si výslovně zachování písemné formy i pro každou změnu smlouvy.
 9. Zavazujte se jen k tomu, co jste schopni splnit.
 10. Dávejte si pozor na to, co říkáte. Dávejte si pozor na to, co komu slibujete.

chci SMLOUVU