Ptáte se: Pořizování fotografií mé osoby bez mého souhlasu?

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den,

v nedávné době jsem se účastnila jedné společenské akce, na které byl rovněž fotograf, který pořizoval během večera fotografie z celé akce, včetně fotografií osob, které se akce účastnili a včetně tedy i fotografií mé osoby.

Několik dní po konání akce jsem pak na internetu objevila své fotografie z této akce, aniž bych s tím jakýmkoliv způsobem souhlasila, nadto některé mne bohužel nezobrazovali příliš lichotivě. Nerada bych, aby takové fotografie mé osoby kolovaly po internetu, kde k nim má přístup úplně každý. Nevím, jestli se proti takovému používání fotografií mé osoby mohu nějak bránit. Mám nějakou možnost anebo to musím tolerovat, když se takové společenské akce účastním? 

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

To, co se Vám přihodilo a situace, kterou popisujete, se týká problematiky ochrany podoby a soukromí, která je upravena v ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Dle občanského zákoníku lze Vaši podobu zachytit jakýmkoliv způsobem tak, aby podle tohoto zobrazení bylo možné určit Vaši totožnost, pouze s Vaším svolením. Zakotvení tohoto pravidla v občanském zákoníku má svůj důvod v tom, že Vaše podoba může být samozřejmě zásahem i do jiných aspektů Vaší osobnosti, jako je např. Vaše důstojnost, vážnost atd. Situace, že Vás fotograf na společenské akci bez Vašeho svolení vyfotil a pak Vaši fotku (nadto nepříliš lichotivou) umístil bez Vašeho vědomí na internet, je opravdu nežádoucí a nemá oporu v občanském zákoníku.

Právo udělit svolení se zachycením podoby je odrazem toho, že jste to právě Vy, kdo rozhoduje o tom, zda bude Vaše podoba zachycena či nikoliv. Musí jít přitom o takové zachycení, ze kterého je možné určit Vaši totožnost. Zachycení, ze kterého by nebylo možné Vaši totožnost určit, se tato úprava a ochrana netýká.

chci RADU

Jinými slovy fotograf, který Vás na dané společenské akci fotografoval, si měl předem vyžádat Váš souhlas s tím, že může pořizovat Vaše fotografie na dané akci v průběhu jejího konání.

Nutno říci, že pro zákonné svolení není předepsán žádný specifický obsah, není předepsána ani forma takového svolení. Z hlediska daného fotografa lze však samozřejmě doporučit, aby takové svolení bylo uděleno v písemné formě, aby jej měl případně jak prokázat.

Pro úplnost dodávám, že pokud byste souhlas se zachycením Vaší podoby (tj. s pořízením fotografie Vaší osoby) fotografovi udělila, platilo by dle občanského zákoníku (viz ust. § 85 odst. 2), že jste souhlas udělila i k rozmnožování a rozšiřování takového zachycení obvyklým způsobem. To, co by bylo považováno za obvyklý způsob, by bylo otázkou konkrétního posouzení závislou na konkrétních okolnostech. Podmínkou však je, že jste při udělení souhlasu s prvotním zachycením Vaší osoby, mohla vzhledem k okolnostem předpokládat, že zobrazení bude dále šířeno.

Pokud by Vaše podoba měla být rozmnožována a rozšiřována jiným než obvyklým způsobem, musela byste k takovému jednání opět udělit svůj souhlas.

Se shora uvedeným souvisí i možnost případného odvolání již uděleného souhlasu s rozmnožováním a rozšiřováním takové fotografie. Občanský zákoník stanoví (viz ust. § 87 odst. 1), že souhlas s použitím může být odvolán, pokud byl souhlas udělen na dobu určitou. V takovém případě je však nutné si uvědomit, že pokud by souhlas s použitím byl odvolán, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, mohl by být odvolávající povinen nahradit škodu, která by vznikla osobě, které bylo svolení uděleno. Uvedené odráží, že i osoba, které bylo svolení uděleno, musí být chráněna, resp. musí být chráněna investice, kterou taková osoba vynaložila.

Pokud jde o otázku případné škody, která by se nahrazovala, pak by se postupovalo dle obecných ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, nahrazovala by se tedy skutečná škoda a ušlý zisk.

Závěrem tedy shrnujeme, že na podobných společenských akcích mohou být fotografie Vaší osoby pořizovány a následně šířeny pouze s Vaším souhlasem.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

Autor: Martina Hejduková