Ptáte se: Právo na vyúčtování při spoluvlastnictví nemovité věci

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den,

se svým bratrem vlastním polovinu bytu, který jsme společně dostali. S bratrem bohužel nemáme dobré vztahy, na užívání bytu jsme se tedy ani nijak nedomlouvali, měl jsem za to, že byt je prázdný a nikdo ho neužívá.

Nyní jsem zjistil, že bratr byt pronajal nájemníkům, kteří mu za to platí nájemné, mně však bratr žádnou část nájemného nedává a ani mne o tom, že byt pronajímá neinformoval.

Mohu od bratra požadovat úhradu nájemného, a případně jakou část? Předem Vám velice děkuji za odpověď.

Odpověď:

Spoluvlastnické vztahy a vzájemná práva a povinnosti spoluvlastníků jsou upravena v ust. § 1115 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

Dle občanského zákoníku platí, že jako spoluvlastník máte právo požadovat vyúčtování týkající se toho, jak bylo s bytem, který máte s Vaším bratrem ve spoluvlastnictví (každý z Vás spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½) naloženo. Máte tedy právo vědět, jak je s bytem hospodařeno, jaké náklady byly anebo musely být na byt vynaloženy, ať již z důvodu jeho udržování, oprav či zachování atd.

V dané souvislosti máte rovněž právo žádat předložení nájemní smlouvy, která byla s nájemníky uzavřena, abyste tak získal informace o tom, kdo je nájemníkem bytu a kolik činí příjem z nájmu bytu. Právo na tyto informace je pro Vás samozřejmě zásadní, neboť v opačném případě byste byl krácen na svých spoluvlastnických právech, neboť byste neměl žádný přehled o tom, jak je byt užíván k získání majetkového prospěchu (tak jako je tomu tedy nyní).

chci RADU

Jako spoluvlastník totiž máte samozřejmě právo podílet se na plodech nebo užitcích bytu, tedy i na příjmu z nájmu bytu, a to v rozsahu Vašeho spoluvlastnického podílu (tj. máte právo na ½ příjmu z nájmu bytu). Uvedený poměr by mohl být odlišně upraven pouze dohodou mezi Vámi a Vaším bratrem. Váš bratr není oprávněn Vás takto krátit.

Váš bratr by Vám tyto informace a listiny neměl zadržovat a to, co má ve své dispozici by Vám měl předložit. Právo na předložení vyúčtování Vám svědčí po celou dobu, můžete jej tedy samozřejmě uplatňovat opakovaně a zejména průběžně.

Vaše jednotlivé nároky na vydání poměrné části příjmu z nájmu se samozřejmě v průběhu času promlčují, promlčecí lhůtu je tedy potřeba hlídat a nároky včas případně uplatnit u soudu.

Závěrem doplňujeme, že pokud byste se s bratrem nedohodl a nechtěl byste dále zůstávat ve spoluvlastnictví, můžete žádat soudní zrušení a vypořádání spoluvlastnictví prostřednictvím podání žaloby k soudu.

V takovém případě by byl soud vázán určitým zákonem stanoveným postupem, kdy tedy jeli-to možné, tak by soud byt rozdělil, pokud by rozdělení možné nebylo, určil by byt jednomu z Vás za náhradu, pokud byste však ani Vy ani Váš bratr byt nechtěli, nařídil by soud prodej bytu v dražbě (uvedené může být z hlediska případného výtěžku, který by se mezi Vás dělil, samozřejmě nevýhodné oproti standardnímu prodeji bytu). I v takové situaci by tedy bylo vhodnější se s bratrem na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví spíše domluvit – uzavřením dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

V právních věcech týkajících se spoluvlastnických vztahů Vám rádi pomůžeme, ať již sepsáním písemného dopisu, výzvy anebo žaloby, neváhejte se na nás prosím obrátit.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci SMLOUVU

Autor: Martina Hejduková