Ptáte se: Sídlo ústavu či spolku v bytě

Autor
/

Sdílejte

Mám v plánu založit ústav, který by se zabýval podporou sociálně znevýhodněných osob, ale zatím nemám žádnou kancelář nebo jiný prostor, kam bych umístil sídlo ústavu. Proto bych rád věděl, jestli může mít ústav zapsané sídlo například i v mém bytě. A případně jak je to u spolku, ten může mít zapsané sídlo v bytě?

Odpověď:

Zákon uvádí ohledně ústavu pouze to, že zakladatelské právní jednání musí obsahovat sídlo ústavu, přičemž žádná další specifikace ohledně sídla ústavu uvedena není. Dále zákon v rámci úpravy ústavů odkazuje na ustanovení o nadaci, ve kterých však sídlo také není nijak zvlášť specifikováno. Proto se na sídlo ústavu použijí obecná ustanovení o právnických osobách (konkrétně § 136), který přímo stanovuje, že sídlo právnické osoby může být i v bytě, pokud to nenaruší klid a pořádek v domě. Sídlo ústavu tedy můžete umístit ve Vašem bytě, jen si musíte dát pozor, aby jeho provoz nenarušoval klid a pořádek v domě. Stejná úprava platí i pro spolek, neboť ten také žádné zvláštní ustanovení o sídle neobsahuje.

V případě, že plánujete zřídit si časem nějakou kancelář nebo jiné prostory, doporučovali bychom v zakladatelské listině uvést pouze název obce, kde se sídlo nachází. V návrhu na zápis do rejstříku musíte již však uvést plnou adresu. Tento postup je výhodný proto, že pokud časem sídlo přemístíte v rámci dané obce, nemusíte měnit zakladatelskou listinu a pouze podáte návrh na změnu zápisu v rejstříku.

chci RADU

chci založit NEZ

Autor: Martina Činková, Lucie Radová

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}