Ptáte se: Spolek s velkým počtem členů

Autor
/

Sdílejte

Máme založeno občanské sdružení (nyní již spolek), který má několik set členů. Chceme nyní změnit stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku, avšak současné stanovy jsou velmi stručné a není v nich nic o tom, jakým způsobem se mají stanovy měnit. V zákoně jsme našli, že o změně stanov má rozhodovat nejvyšší orgán, kterým je členská schůze. Znamená to tedy, že pro změnu stanov musíme svolat všechny členy spolku? A je možné to případně alespoň do budoucna změnit tak, aby se k rozhodování nemuseli scházet všichni členové?

Odpověď:

Podle právní úpravy spolků v novém občanském zákoníku je možné určit si ve stanovách různé způsoby organizace spolku. V nových stanovách si můžete libovolně určit, který orgán bude nejvyšším orgánem spolku. Působnost nejvyššího orgánu můžete následně svěřit shromáždění delegátů, které funguje na zastupitelském principu, což zjednodušeně řečeno znamená, že toto shromáždění delegátů bude příště rozhodovat na místo nejvyššího orgánu.

Podle ustanovení § 247 odst. 2 NOZ může být nejvyšším orgánem spolku i statutární orgán.

V nových stanovách si tedy můžete určit organizaci, která bude Vašemu spolku vyhovovat tak, aby se nemuseli vždy scházet všichni členové.

Pokud však ve stanovách není nic o organizaci spolku určeno (což je nyní Váš případ), je nutné postupovat podle zákonné úpravy. Ke změně stanov byste tedy měli nyní skutečně svolat členskou schůzi a v nových stanovách si již můžete určit jiný způsob rozhodování.

chci založit NEZ

chci RADU

Autor: Martina Činková, Lucie Radová

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}