Ptáte se: Založení o.p.s. do konce roku

Autor
/

Sdílejte

Máme občanské sdružení a řešíme, zda se nepřeměnit ještě do konce roku na obecně prospěšnou společnost. Slyšel jsem, že je to prý možné.

.

Odpověď

Tato informace je správná. Stávající občanská sdružení se mohou do konce roku 2013 transformovat na obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení. Transformovaná občanská sdružení na obecně prospěšné společnosti a stávající obecně prospěšné společnosti budou po 1. lednu 2014 fungovat dále ve svém právním režimu podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společností, i když se tento zákon dnem 1. ledna 2014 zrušuje a od 1.1.2014 již nebude možné další obecně prospěšné společnosti zakládat. Do budoucna mají možnost se tyto právnické osoby přeměnit na ústav, nadaci, nebo nadační fond.

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}