Transformace spolku na ústav

Autor
/

Sdílejte

Chystáte se transformovat spolek na ústav? Váháte nad tím, zda zůstat spolkem a přizpůsobit stanovy spolku nové právní úpravě anebo zda využít novou právní úpravu k transformaci spolku na ústav? Nevíte, zda je pro Vás transformace spolku na ústav vhodná? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme řešení a transformaci Vám kompletně připravíme.

Co je transformace spolku na ústav?

Transformace spolku na ústav je změna právní formy, při které se právnická osoba neruší ani nezaniká, ale pouze se mění její právní poměry a právní postavení jejích členů. To znamená, že se změní vnitřní organizace právnické osoby, ale navenek se právní poměry nezmění (mimo jiné zůstane zachováno IČ a DIČ, zůstanou platné smlouvy s klienty i zaměstnanci, atd.).

Které spolky se mohou transformovat na ústav?

Transformace spolku na ústav mohou využít spolky, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 1. ledna 2014 jsou automaticky  spolky.

Transformace spolku na ústav nemohou využít spolky, které byly založeny jako spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro které spolky je transformace vhodná?

Transformace spolku na ústav je vhodná např. pro spolky, které nesplňují znaky spolku, např. jim chybí členská základna, členy mají pouze formálně, příp. mají nízký počet členů anebo se chtějí zbavit členů, členové jsou současně zaměstnanci, dále např. spolky, ve kterých nefunguje spolková samospráva anebo např. spolky, které chtějí změnit dosavadní fungování právnické osoby, přičemž novému záměru lépe vyhovuje právní forma ústav.

chci transformovat NEZ

Co budete muset učinit?

Nevíte jak začít? Níže uvádíme některé činnosti a některá právní jednání, bez kterých se změna právní formy spolku na ústav neobejde:

 • Projít a shromáždit dokumenty spolku, zejména aktuální verzi stanov spolku (resp. stanov občanského sdružení) a dokumenty, ze kterých vyplývá, které osoby jsou v orgánech spolku a kdo je oprávněn za spolek jednat.
 • Zjistit aktuální počet členů spolku a vyhotovit aktuální seznam členů spolku.
 • Svolat příslušný orgán spolku, pravděpodobně nejvyšší orgánu spolku za účelem projednání změny právní formy spolku na ústav.
 • Rozhodnout o změně právní formy spolku na ústav.
 • Určit osoby, které budou v postavení zakladatele ústavu.
 • Určit osoby, které budou v orgánech ústavu, tj. kdo bude ředitel, kdo budou členové správní rady a členové dozorčí rady, příp. kdo bude revizorem.
 • Zvolit předsedu správní rady, případně předsedu dozorčí rady.
 • Vymezit účel ústavu a předmět činnosti ústavu.
 • Určit vnitřní organizaci ústavu, pravidla fungování ústavu, výši vkladu.
 • Schválit zakládací listinu ústavu.
 • Sestavit mezitímní účetní závěrku.
 • Podat příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změny právní formy do rejstříku.

To vše vyžaduje prostudování právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a vyhotovení mnoha dokumentů.

Proč využít služeb naší advokátní kanceláře?

Připravit změnu právní formy spolku na ústav není snadné. Pomůžeme Vám najít odpověď na  otázky spojené s transformací, např. zda je pro Vás transformace vhodná, které kroky a v jakém pořadí je nutné učinit, jak nastavit vnitřní organizaci a pravidla fungování ústavu, atd. Změnu právní formy spolku na ústav Vám kompletně připravíme, včetně návrhu na zápis do rejstříku, případně zápisu prostřednictvím notáře.

Mezi klienty naší kanceláře patří rovněž spolky, které se na nás obrátily poté, co jim rejstříkové soudy transformaci zamítly. Tomu můžete předejít. Využitím služeb naší advokátní kanceláře můžete ušetřit čas, peníze i starosti. Na mnoha úspěšných transformacích spolku na ústav jsme se již podíleli.

Kolik Vás bude transformace spolku na ústav stát?

Náklady za advokátní služby

V případě, že se rozhodnete využít právních služeb naší advokátní kanceláře, změna právní formy spolku na ústav Vás bude stát cca 5 – 15 tis. Kč, a to podle rozsahu a náročnosti vyhotovení dokumentů. Vedle toho počítejte s náklady za zhotovení notářského zápisu, který je v poslední době soudy vyžadován. Odměnu za notářský zápis uhradíte přímo notáři.

Soudní poplatek

Řízení ve věcech zápisu údajů o spolku i ústavu do veřejného rejstříku nebo jeho změny, tedy i změna právní formy spolku na ústav, jsou od soudního poplatku osvobozena.

Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku na vypracování dokumentů pro změnu právní formy spolku na ústav včetně zastoupení v řízení ve věcech veřejného rejstříku. Poptejte službu přes email ak@cinkova.cz nebo odesláním formuláře (klikněte na tento odkaz), ideálně i připojte Vaše stávající zakladatelské listiny za účelem rychlejšího vyřízení celé záležitosti.

chci transformovat NEZ

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}